VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Zorgtaken

751b017bc129eac6ba9301a7fb317151 f50De VPTZ-vrijwilligers van de thuisinzet werken altijd zelfstandig en kunnen daarbij terugvallen op de mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers en huisarts. Zij zijn geen professioneel geschoolde zorgverlener en kunnen deze ook niet vervangen.

 

De VPTZ-vrijwilligers  vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf ook doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, eten en drinken, voorlezen of waken. Daarbij is er ook ruimte voor luisteren of samen praten.

 

Het takenpakket

De vrijwilliger van VPTZ Julia Jan Wouters doet in de praktijk vaak precies dezelfde dingen als de partner of het naaste familielid doet. De taken van de VPTZ vrijwilliger omvatten:

 

  • Ondersteuning bieden bij de dagelijkse persoonlijke verzorging. Hierbij valt te denken aan hulp bieden bij eten en drinken en de toiletgang. Maar ook assisteren van de Thuiszorg bij het wassen en verschonen van de zieke en opmaken van diens bed.
  • Tijd en aandacht hebben voor de cliënt. Bijvoorbeeld door bieden van een luisterend oor, voorlezen of samen luisteren naar muziek.
  • Aanwezigheid. Soms is stil op de achtergrond aanwezig zijn al genoeg.
  • Emotionele ondersteuning bieden aan de naasten.
  • Praktische ondersteuning bieden aan de zieke en diens naasten. Zoals het zetten van een kopje koffie voor het bezoek of de bloemen in een vaas zetten.
  • Waken, zowel overdag als ’s nachts, als dat voor de mantelzorg te zwaar wordt.

De VPTZ vrijwilliger verricht geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken. Specifiek geneeskundige handelingen moeten overgelaten worden aan de verantwoordelijke verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie of de huisarts. Dit geldt ook voor de toediening van medicatie.
Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl