Wij helpen u graag verder »

Uw steun is welkom

Wilt u donateur worden
of ons sponsoren...
lees meer >>

VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

U staat er niet alleen voor

IMG 3997 360
Vrijwilligers van de thuisinzet van VPTZ Julia Jan Wouters.

In de laatste levensfase zullen velen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven met de zorg van de eigen partner, familie en/of vrienden. Als deze mantelzorg er niet is of te zwaar wordt, kan VPTZ Julia Jan Wouters uitkomst en verlichting bieden met aanvullende mantelzorg, zowel overdag als ’s nachts.

Onze goed opgeleide en zeer betrokken vrijwilligers van de thuisinzet bieden u en uw naasten op een persoonlijke en respectvolle manier tijd, aandacht, praktische en emotionele ondersteuning. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, hun hart te luchten, een boodschap te doen of 's nachts rustig te slapen.

De geboden hulp in de thuissituatie is er met name voor inwoners van en rondom de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf, Opsterland en De Friese Meren. Bij VPTZ Julia Jan Wouters is iedereen welkom, ongeacht inkomen, leeftijd, huidskleur, godsdienst, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl