VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

De mensen

vrijwilligers hospice heerenveenVPTZ Julia Jan Wouters dankt haar dagelijkse bestaan aan de inzet en het enthousiasme van diverse mensen die beroepsmatig of op vrijwillige basis werkzaam zijn voor onze organisatie.

Bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting op hoofdlijnen, zorgt dat het beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. Het bestuur van VPTZ Julia Jan Wouters bestaat uit de volgende mensen:

Dhr. Otto Hoekstra     - voorzitter
Mw. Riki Telgen   - secretaris
Dhr. Hiltjo van Dam   - penningmeester
Dhr. Ruud Vermeer   - algemeen lid
Mw. Geralda Schraa   - algemeen lid

Coördinatieteam
De dagelijkse organisatie is in handen van onze twee coördinatoren, Ingrid Gelink en Ietje Miedema. Zij nemen gezamenlijk de verschillende hulpaanvragen in behandeling, coördineren de opnames in het hospice en de thuisinzetten, sturen de vrijwilligers aan en dragen zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen in het hospice. Hierbij leggen zij verantwoording af aan het bestuur. Dagelijks zijn zij te bereiken op telefoonnummer 06 55168872.

Verpleegkundigenteam
In het hospice is een vast team van drie speciaal getrainde verpleegkundigen werkzaam die in dienst zijn bij thuiszorgorganisatie De Friese Wouden. Samen met de dienstdoende vrijwilligers zorgen zij er voor dat de zieken en hun naasten zich verzekerd weten van goed zorg, steun en aandacht die aanvullend is op de aanwezige professionele medische zorgverlening.

VPTZ-vrijwilligers
De kern van VPTZ Julia Jan Wouters wordt gevormd door een team van ongeveer 75 goed opgeleide en enthousiaste VPTZ-vrijwilligers die zorg en ondersteuning bieden in het hospice en/of in de thuissituatie.
Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers die de nodige ondersteunende taken verrichten ten behoeve van de PR en communicatie, administratie, vrijwilligersraad en het (tuin)onderhoud van het hospice.

Huishoudelijke zorg
De huishoudelijke zorg in het hospice wordt professioneel verricht door twee vaste medewerkers.

Stichting Vrienden van Julia Jan Wouters Hospice
Door middel van diverse activiteiten richt de vriendenkring zich op het verhogen van de beschikbare middelen om de continuïteit van Stichting VPTZ Julia Jan Wouters te kunnen helpen bevorderen. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende mensen:

Dhr. H. Saarloos              - voorzitter
Dhr. J. Goris   - secretaris
Dhr. P.P. Koenders   - penningmeester
Mw. T. Mast   - lid
     


Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl