VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Vrijwilligers

Wij kunnen altijd een paar extra handen gebruiken, zowel in de thuisinzet als in het hospice.
vrijwilligers hospice heerenveenVPTZ Julia Jan Wouters draait nagenoeg volledig op de inzet van vele vrijwilligers! Vrijwilligers verlenen zorg bij de mensen thuis of in het hospice.

Vrijwilliger worden: dat doe je voor de ander en voor jezelf
Je geeft zorg door jouw kwaliteiten in te zetten. Vaak ontvang je daarvoor dankbaarheid, soms ook niet. Vaak ervaar je zelf voldoening en maak je persoonlijke groei door. Vele vrijwilligers ervaren dit als een verrijking. Daarnaast is het fijn om met anderen samen te werken. Je doet levenservaring op en je leert van elkaar.

Vrijwilligers zorgen voor onze gasten
Bij VPTZ Julia Jan Wouters is een vrijwilliger iemand die er wil zijn voor de ander en die vanuit zijn of haar gevoel de gast en zijn naaste wil ondersteunen met zorg, tijd en aandacht. We verwachten van de vrijwilligers geen verpleegkundige of zorgachtergrond, zij verrichten immers geen verpleegkundige handelingen.

De persoon voor wie jij zorgt neemt afscheid van het leven en daarmee ook van de naasten. De naasten nemen afscheid van degene die gaat sterven. Vrijwilligers zijn hier nauw bij betrokken en dit vraagt om respect, inlevingsvermogen en vertrouwen.

Vrijwilligers werkzaam in de thuissituatie
Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee. Een ziekbed waarbij de partner, kinderen, andere familieleden, buren en vrienden, ook wel mantelzorgers genoemd, de stervende zo goed mogelijk proberen te helpen en te verzorgen. Het verzorgen van een dierbare in de laatste levensfase kan erg zwaar zijn, ondanks dat er vaak al professionele hulp is ingezet. In deze moeilijke en emotionele periode kunnen de vrijwilligers voor alle betrokkenen, een extra steun in de rug zijn. De VPTZ vrijwilligers kunnen in zo'n situatie hulp bieden en mede mogelijk maken dat mensen, die dat willen, thuis sterven. 

De VPTZ vrijwilligers hebben bewust gekozen voor deze vorm van zorg in de laatste levensfase. De meeste vrijwilligers hebben een zorgachtergrond of zijn ervaringsdeskundigen. Ze hebben zelf een dierbare verloren en weten daardoor hoe dat voelt, maar hebben ook geleerd om dat eigen verlies in een context te plaatsen.

De belangrijkste taak van de VPTZ vrijwilliger is "er zijn" voor degen gaat overlijden en diens naasten. Dat betekent voor de vrijwilligers ook het op de achtergrond aanwezig zijn. Het luisteren naar de cliënt of het samen praten, aandacht hebben en nabij zijn.
De vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of 's nachts rustig te slapen. De zorg wordt altijd zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de cliënt en mantelzorgers.

Alle vrijwilligers volgen een basisopleiding vóór ze worden ingezet. Daarnaast zijn er regelmatig themabijeenkomsten en aanvullende cursussen die verdieping geven aan het werk en waarin ruimte is voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

De vrijwilliger van de thuisinzet werkt altijd zelfstandig en wordt begeleid en aangestuurd door de coördinatoren van VPTZ Julia Jan Wouters. Zo’n 8 maal per jaar komen de vrijwilligers bijeen om onder leiding van een van de coördinatoren hun ervaringen uit te wisselen over de diverse hulpaanvragen, inzetten en activiteiten. Zo’n informeel samenzijn is prettig maar zeker ook belangrijk, te meer omdat de vrijwilligers individueel werken en woonachtig zijn in verschillende dorpen in de gemeenten Heerenveen en West Stellingwerf e.o..

Wij vragen van de vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze VOG aanvraag is kosteloos voor de vrijwilligers.
Het aanstellingsbeleid en de gedragscode zijn via de link te raadplegen.
 
Vrijwilligers werkzaam in het hospice
Er zijn overdag twee vrijwilligers in het hospice aanwezig van ’s morgens 07:00 tot ’s avonds 23:00.
Dienst 1: 07:00–11:00
Dienst 2: 11:00–15:00
Dienst 3: 15:00-19:00
Dienst 4: 19:00-23:00

Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij een kwartier voor aanvang van de dienst aanwezig zijn. Zo is er genoeg tijd voor de overdracht. De vorige dienst bespreekt de bijzonderheden en aandachtspunten.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij twee diensten per week doen en ook bereid zijn om één keer in de drie weken een weekenddienst te doen en af en toe op feestdagen te werken. 
 
Taken van de vrijwilliger
 • Het assisteren van de verpleegkundigen bij het wassen en aankleden van een gast
 • Gasten helpen bij het eten en drinken als dat nodig is
 • Gasten in en uit bed helpen
 • Gasten helpen bij toiletbezoek of verschonen van incontinentiemateriaal
 • De gast helpen met de verzorging voor de nacht: uitkleden, tandenpoetsen, toiletbezoek
 • Bezoek van de gasten ontvangen en voorzien van koffie en thee
 • Eten koken voor de gasten
 • Huishoudelijke taken als wassen, strijken en opruimen
 • Er gewoon 'zijn' als een gast daar behoefte aan heeft
 • Een luisterend oor bieden
 • Je op de achtergrond houden als je merkt dat een gast geen behoefte aan gezelschap heeft
 • Het verzorgen van een eenvoudige rapportage ten behoeve van de overdracht

Zonder de inzet van de vele vrijwilligers kan VPTZ Julia Jan Wouters niet bestaan. Daar doen wij graag wat voor terug!

Wij zorgen voor de vrijwilligers
Natuurlijk is er voor de vrijwilligers die werkzaam bij ons zijn, een WA-verzekering afgesloten. Ook dragen wij zorg voor een veilige werkomgeving en worden er regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten door de brandweer gegeven.
Eén keer per maand vind er werkoverleg plaats. Het overleg wordt geleid door de coördinatoren en is een mooie gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de werkzaamheden in het hospice.
Mochten er zaken zijn die niet naar tevredenheid lopen dan bespreekt u dit in eerste instantie natuurlijk met de coördinator. Ook kunt u terecht bij onze vrijwilligersraad of de vertrouwenspersoon.
Onze feestcommissie organiseert regelmatig leuke activiteiten. Samen eten, wandelen, dansen, creatief bezig zijn, er wordt steeds weer wat nieuws bedacht. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers zo af en toe ook door ons worden verzorgd. Bovendien is het leuk om elkaar eens buiten de werkomgeving te ontmoeten.
Nieuwtjes, wetenswaardigheden, leuke anekdotes en nog veel meer zijn terug te lezen in het personeelsblad 'Juul' dat iedere maand uitkomt. 

Opleiding en cursus
Voor u als vrijwilliger aan de slag kunt, volgt u eerst een verplichte basiscursus van het VPTZ. Op deze manier zorgen we voor een eenduidige werkwijze. De basiscursus bestaat wordt door onze eigen coördinator gegeven.
Daarnaast verzorgt het VPTZ nog een groot aantal opleidingsmodules die door vrijwilligers gevolgd kunnen worden.
Het VPTZ Julia Jan Wouters organiseert zelf regelmatig themabijeenkomsten waarin de diverse zaken die in de zorg spelen worden behandeld.

Aanmelden als vrijwilliger?
Enthousiast geworden? Meld u dan aan als vrijwilliger. Download hier het aanmeldingsformulier ... >
Wilt u eerst nog wat meer informatie dan kunt u natuurlijk eerst contact met ons opnemen.
Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl