VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Maatwerk

IMG 3993Hoe vaak, op wel tijdstip en hoe lang een vrijwilliger bij u thuis komt en wat zijn of haar ondersteuning precies inhoudt, hangt af van de zorgbehoefte en de persoonlijke wensen van degene die onze zorg nodig hebben. 

Omdat geen situatie gelijk is en omdat in deze laatste levensfase de situatie ook zomaar ineens kan veranderen, zal de ondersteuning per situatie maar ook per week kunnen verschillen.


Uw wens centraal
Bij de zorg die onze VPTZ-vrijwilligers bieden, staat uw wens en situatie centraal. Wij zijn er immers voor u en uw naasten. Dat betekent dat wij onze ondersteuning zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en behoeften. Hierbij rekening houdend met de levensbeschouwing, psychische en fysieke situatie van cliënt en mantelzorgers en het sociale netwerk (partner, familie, vrienden en buren).

Bespreek uw wensen en behoeften met een van onze coördinatoren. Zodat wij u de aanvullende mantelzorg kunnen bieden die het beste bij u en uw situatie past.

Zorg in dagdelen

In de thuissituatie kunnen VPTZ-vrijwilligers voor één of meerdere dagdelen per week worden ingezet. Doorgaans is dit op een doordeweekse dag, overdag of ’s avonds voor de duur van 3 uur.

Incidenteel kan er ook ondersteuning in de nacht, in het weekend of op feestdagen worden geboden. En, als er veel hulp nodig is, worden er soms meerdere vrijwilligers ingezet.


Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl