VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Onze visie

undefinedDe visie van de Stichting VPTZ Julia Jan Wouters is de erkenning van het recht van ieder mens om op een menswaardige manier te sterven, aansluitend bij haar of zijn levensstijl, behoeften en wensen.
Als hierbij, naast de beperkt beschikbare mantelzorg en professionele zorg, meer aandacht en ondersteuning nodig en gewenst is, kan deze geboden worden door de inzet van daarvoor opgeleide vrijwilligers.

Het verzorgen van een geliefde in deze kwetsbare periode is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Gastvrijheid, warmte en persoonlijke aandacht voor zowel de cliënt of gast als dienst naasten zijn de kernwaarden van de organisatie.

Missie
De Stichting VPTZ Julia Jan Wouters heeft als missie het organiseren van goede palliatieve zorg en ondersteuning aan terminale cliënten en hun naasten.

Deze zorg wordt geleverd aan ieder mens, ongeacht inkomen, huidskleur, godsdienst of levensbeschouwing, zowel in het hospice in Heerenveen als in de thuissituatie. Dit laatste gebeurt in het verzorgingsgebied van en rondom de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf, Opsterland en De Friese Meren.

Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl