VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Vrienden

Stichting Vrienden van VPTZ  Julia Jan Wouters Hospice.
helpinghand
De stichting Vrienden van VPTZ Julia Jan Wouters Hospice zet zich in om donaties en giften in te zamelen voor noodzakelijke extra uitgaven ten behoeve van het goed functioneren van het hospice en de thuishulp van de stichting VPTZ Julia Jan Wouters.

Waarom vragen wij uw hulp?

De terminale zorg in het hospice en in de thuissituatie wordt gedeeltelijk gefinancierd door middel van subsidies van de overheid en door bijdragen van de zorgverzekeraars (ZVW)
Er wordt ook een bijdrage van de gasten gevraagd.
Dit is echter niet genoeg voor een sluitende begroting en tekorten dreigen te ontstaan. Daarom probeert de stichting Vrienden van VPTZ Julia Jan Wouters Hospice het budget te verruimen door het werven van donateurs en sponsoren.

Hoe kunt u ons steunen?

Een eenmalige gift kunt u overmaken op onze bankrekening NL82RABO0160547644. U kunt ook donateur worden en ons een machtiging geven voor incasso via het formulier op onze site. Wij schrijven dan jaarlijks een bedrag van uw rekening af.
anbi stempelDe stichting heeft een zogenaamde ANBI (algemeen nut beogende instelling) status waardoor uw giften voor de belasting aftrekbaar kunnen zijn. Het RSIN nummer waaronder wij geregistreerd staan is: 8141.77.463.
Het is ook mogelijk via een onderhandse overeenkomst periodiek te schenken of een legaat in uw testament op te nemen. Op de site van de belastingdienst kunt u daarvoor een formulier downloaden. Onze penningmeester is graag bereid uw vragen te beantwoorden. U kunt een mailtje sturen naar of bellen via het algemene nummer 06-55168872.

Wat doen wij met uw giften?

De vriendenstichting heeft in de afgelopen jaren bijdragen geleverd voor verbouwingen, isolerende maatregelen, kantoormateriaal, computers, verpleegbedden en attenties voor de  vrijwilligers. Als de eigen bijdrage voor een gast een groot probleem is kan de vriendenstichting eveneens hulp bieden. Ook proberen wij door PR-activiteiten de naamsbekendheid van het hospice te verbeteren. Voor al deze uitgaven is het budget van de stichting VPTZ Julia Jan Wouters niet toereikend.

Het bestuur van de stichting Vrienden van VPTZ Julia Jan Wouters Hospice is dankbaar  voor uw financiële ondersteuning. Klik hier voor het formulier waarop u kunt aangeven hoe u ons kunt en wilt helpen.

Bestuur Stichting Vrienden VPTZ Julia Jan Wouters

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit:
Dhr. H. Saarloos - voorzitter
Dhr. J. Goris - secretaris
Dhr. P.P. Koenders - penningmeester
Mw. T. Mast - lid
 
Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl