VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Planning van de inzet

WiEP 2015100515 36 40Met de resultaten van het kennismakingsgesprek gaat de coördinator aan de slag om passende, beschikbare vrijwilligers te vinden voor de hulpvraag. De coördinator maakt in overleg met de zorgaanvrager wekelijks een rooster waarin staat wanneer welke vrijwilliger komt en stuurt dit naar betrokken partijen.

De coördinator bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de ingezette vrijwillige hulp. Als het nodig is, stuurt ze in overleg met u bij zodat de inzet van de VPTZ- vrijwilliger zo goed mogelijk blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënt en mantelzorg.
Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl