VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

VPTZ Julia Jan Wouters

WiEP 2015102513 09 48Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (afgekort: VPTZ) Julia Jan Wouters is een stichting die met name in de regio Heerenveen en Weststellingwerf e.o. de best mogelijke palliatieve zorg biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven.

Bij VPTZ Julia Jan Wouters is iedereen welkom, ongeacht inkomen, leeftijd, huidskleur, godsdienst, culturele achtergrond of levensbeschouwing. 

Palliatieve terminale zorg
Wij bieden palliatieve zorg. Dat is zorg die niet meer is gericht op genezing en verlenging, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven.  Zodat u samen met uw dierbaren het best mogelijke uit deze laatste periode kunt halen. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid met respect voor eigen keuzes en levenswijze zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Aanvullende mantelzorg thuis
U kunt bij ons terecht voor aanvullende mantelzorg in de thuissituatie, zowel overdag als ’s nachts. De goed opgeleide en betrokken VPTZ-vrijwilligers van de thuisinzet bieden u en uw naasten waar nodig en gewenst tijd, aandacht, praktische en emotionele ondersteuning.

Julia Jan Wouters hospice
En als thuis sterven niet (meer) wenselijk of mogelijk is, kunt u voor intensieve en professionele zorg terecht in ons gastvrije hospice in het centrum van Heerenveen. Een enthousiast team van goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers en speciaal getrainde verpleegkundigen zet zich in om u in dit proces zo goed mogelijk te begeleiden en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem meteen contact met ons op.

Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl