Wij helpen u graag verder »

Uw steun is welkom

Wilt u donateur worden
of ons sponsoren...
lees meer >>

VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Ons doel

WP 20141003 010De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het regelen van deskundige zorg en ondersteuning zowel in de thuissituatie als in het hospice te Heerenveen.

Vrijwilligers en coördinatoren
De VPTZ-vrijwilligers bieden een ieder in de laatste levensfase en diens naasten - daar waar nodig en gewenst - tijd, aandacht en ondersteuning.

Op deze wijze kunnen zij hun eigen missie van 'er zijn' waarmaken. De inzet van de vrijwilligers in de thuissituatie en het hospice geschiedt onder leiding van coördinatoren van onze stichting.

Verpleegkundigen en huisarts
In het hospice is de medische zorg in handen van de eigen huisarts of een huisarts uit Heerenveen. Een vast team van verpleegkundigen is 24 uur per dag verantwoordelijk voor de uitvoering van de verpleegkundige zorg. Zij onderhouden contact met de huisarts en zijn aanwezig bij de visite van de huisarts om over en weer op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

In de thuissituatie is de medische zorg in handen van de eigen huisarts en de verpleegkundigen van de thuiszorg.

Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl