VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Klachten

Onze klachtenvertrouwenspersoon

De medewerkers van VPTZ Julia Jan Wouters zetten zich in om u of uw naaste de best mogelijke palliatieve zorg te bieden. Heeft u toch een klacht over onze organisatie, dan kunt u terecht bij onze klachtenvertrouwenspersoon.

VPTZ logo kleinLandelijke klachtencommissie VPTZ

VPTZ Nederland beschikt ook over een onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie. Deze commissie behandelt eveneens de klachten over onze organisatie van cliënten en mantelzorgers en van vrijwilligers en coördinatoren.

Uitgangspunt is dat eerst wordt geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de bron van de klacht een oplossing te vinden. Als dat niet tot een voor de klager bevredigende oplossing leidt of wanneer dat als onwenselijk wordt gezien, kan bij de Landelijke Klachtencommissie een klacht worden ingediend. De klachtenfunctionaris van VPTZ Nederland kan u nader over de klachtenregeling informeren. Neemt u hiervoor contact op met telefoonnummer 033 7601070 of

Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl