VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Corona en het Hospice

In verband met het Corona virus hebben we aangepaste bezoekregels....lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Financiele ondersteuning

anbi stempelDe Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Julia Jan Wouters te Heerenveen is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.
Alles wat u aan de stichting nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de zorg voor de gasten van het hospice, aan de zorg voor de cliënten thuis en aan de vrijwilligers van de stichting.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Hier vindt u de gegevens van onze stichting.
Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl