Wij helpen u graag verder »

Uw steun is welkom

Wilt u donateur worden
of ons sponsoren...
lees meer >>

VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Donaties

U kunt ons op twee manieren helpen.
  1. In de eerste plaats kunt u ons éénmalig een bedrag schenken. Alle giften, schenkingen en legaten zijn van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken op IBAN NL82 RABO 0160 5476 44 ten name van Stichting Vrienden van VPTZ Julia Jan Wouters, onder vermelding van 'éénmalige gift.
  2. Verder kunt u zich opgeven als donateur van Stichting Vrienden VPTZ Julia Jan Wouters (minimaal € 20,- per jaar). Download het machtigingsformulier ... >

anbi logo

N.B. Wij hebben een ANBI status, hetgeen inhoudt dat uw gift/donatie aftrekbaar is bij de Belastingdienst.Bedankt voor uw financiele bijdrage!

Het bestuur van Stichting Vrienden van VPTZ Julia Jan Wouters Hospice te Heerenveen wil via deze weg alle donateurs heel hartelijk danken voor hun financiële bijdrage.
Mede dankzij uw hulp is het voortbestaan van de terminale (thuis-)zorgverlening op langere termijn mogelijk. Aangezien uw adresgegevens niet altijd meer zichtbaar zijn voor ons, ontvangt u geen schriftelijke bevestiging van uw gift.
Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl