Wij helpen u graag verder »

Uw steun is welkom

Wilt u donateur worden
of ons sponsoren...
lees meer >>

VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

De organisatie

VPTZ logo kleinVPTZ Nederland
VPTZ Julia Jan Wouters is aangesloten bij VPTZ Nederland, de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (onder lidnummer 3015). Deze overkoepelende organisatie biedt haar leden ondersteuning op het gebied van training en opleidingen, communicatie en PR, kwaliteitsbeleid, organisatieadvies en belangenbehartiging. Dankzij dit lidmaatschap kunnen wij o.a. onze vrijwilligers en coördinatoren de nodige trainingen aanbieden.

ANBI
De stichting VPTZ Julia Jan Wouters te Heerenveen is door de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarmee vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Alles wat u aan de stichting nalaat of schenkt, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de zorg voor de gasten van het hospice, aan de zorg voor de cliënten thuis en aan de vrijwilligers van de stichting.

anbi logo
 
 
 

Naam Stichting VPTZ Julia Jan Wouters
Adres K.R. Poststraat 3, 8441 EL Heerenveen
IBAN NL34 RABO 0105167231
Fiscaal nummer 8025.28.399


Beleidsplan
De stichting heeft het Beleidsplan 2017-2021 opgesteld. Dit jaarplan is onderdeel van de beleidscyclus. Daarbij is het van belang om terug te kijken op de afgelopen periode, maar vooral om de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te bezien en de concrete vertaling daarvan naar de activiteiten van de stichting.

Beloningsbeleid

De stichting volgt voor haar medewerkers de cao ‘Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg'. De coördinatoren en de medewerkers van de huishoudelijke zorg in het hospice zijn in dienst van de Stichting. De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording
De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij een subsidie van het ministerie van VWS. Deze subsidie wordt verstrekt op basis van het aantal geholpen mensen en wordt berekend over een referteperiode van drie jaar voorafgaand aan het subsidiejaar en maakt de kern van het werk van de stichting mogelijk. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording hiervan terug.

Download jaarrekening 2018 ...>
Download jaarrekening 2017 ...>
Download jaarverslag 2017 ...>
Download beleidsplan 2017-2021 ...>
Download jaarrekening 2016 ...>
Download jaarverslag 2016 ...>

Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl