Wij helpen u graag verder »

Uw steun is welkom

Wilt u donateur worden
of ons sponsoren...
lees meer >>

VPTZ Julia Jan Wouters

Wij zijn er voor u,
als het er écht om gaat...
lees meer >>

Ons gastvrije hospice

Als thuis sterven niet (meer)
wenselijk of mogelijk is...
lees meer >>

Onze zorg bij u thuis

Zodat u er niet (meer) alleen voor staat...lees meer >>

Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van bijzondere activiteiten en gebeurtenissen.
Bestuurswisseling
In 2017 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. De heer Sjaerd Elzinga heeft het stokje overgedragen aan Geralda Schraa. Zij maakt nu deel uit van het bestuur als algemeen bestuurslid.

Wisseling in coördinatieteam
Ook in het coördinatieteam heeft een wisseling plaats gevonden. Henriëtte haar taken worden overgenomen door Karin Scheepstra.

Vormgeving en realisatie: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl